Bewoners Platform Bottelare 


Dossier Opbouw

• Verkeersknelpunten:

Verkeersveiligheid en mobiliteit was als één van de prioriteiten uit de DORP inZICHT

bevraging gekomen. In samenwerking met het oudercomité en de schooldirectie werd een nota over enkele verkeersknelpunten opgemaakt. Ondertussen werden door de gemeentelijke diensten een aantal van die knelpunten aangepakt.


• Alternatieve route voor de rioleringswerken van Aquafin in de omgeving

van de Poelstraat

Aquafin stelde tijdens een infovergadering een nieuw rioleringsnetwerk in de omgeving van de Poelstraat voor. Het bewonersplatform zag in dit voorstel een opportuniteit om het trage wegennetwerk in het dorp te herwaarderen. Door het rioleringstracé op te schuiven en langs de Kolberwegel te laten verlopen kan de dreef in de toekomst worden opgewaardeerd. Het voorstel werd goedgekeurd op het schepencollege. Dit is een mooi voorbeeld van hoe een dossier kan worden gekoppeld aan bv. de herwaardering van trage wegen.


• Ruimtelijke Ordening en het project Molenhoek

Een grootschalig nieuwbouwproject in de Molenhoek riep veel wrevel op in het dorp. Het bewonersplatform besloot om na te denken over de ruimtelijke ordening in Bottelare. In een werkgroep werd nagedacht over een aantal standaarden waaraan nieuwe bouwaanvragen in de toekomst zouden moeten voldoen. De standaarden werden opgeschreven in een nota en doorgestuurd naar het schepencollege.


Bottelare Dorpskalender 2019

  

September 2019:

 

Woensdag 04 september:

OKRA: kaarten-crea-rummikub

 

Donderdag 05 september:

OKRA wandelen Munte

 

Maandag 09 september:

OKRA: fietsen

 

Dinsdag 10 september:

OKRA: regionale bedevaart

 

Zondag 15 september:

Gezinsbond: Fietsmoefeltocht

Harmonie: wandelconcert Munte 16u – 18u

 

Maandag 16 september:

Bewonersplatform : overleg BPF, Gemeente en werkgroep Site Rouan

OKRA : Elke stap telt

 

Dinsdag 17 september:

OKRA : kaarten-crea-rummikub

 

Donderdag 19 september:

OKRA: dagwandeling Bottelare (Roeselare)

 

Zondag 22 september:

Harmonie wandelconcert Schelderode 17u-19u

 

Dinsdag 24 september:

OKRA: fietsen

 

Donderdag 26 september:

OKRA academie: uitstap St.Ghislain Gent

 

 

Oktober 2019:Woensdag 02 oktober:

OKRA: Kaarten – Crea – Rummikub


Donderdag 03 oktober:

OKRA: Wandelen Munte

 

Zaterdag 5 oktober:

Femma : bierdegustatie


Maandag 7 oktober:

OKRA elke stap telt

 

Dinsdag 8 oktober:

OKRA : laatste fietstocht en sportief etentje

 

Dinsdag 15 oktober:

OKRA: kaarten-crea-rummikub

Bewonersplatform: kernvergadering 20u Patro


Maandag 21 oktober:

OKRA: Elke Stap Telt


Vrijdag 25 oktober:

OKRA: pc gewenning


Zaterdag 26 oktober:

Gezinsbond: Halloweentocht


Woensdag 30 oktober:

Femma: abstract schilderen