Historiek


Het DORP inZICHT project ging van start in september 2009 met een bevraging. De respons lag vrij hoog: 52%. In januari 2011 werden de resultaten aan de inwoners voorgesteld.

→De resultaten van de bevraging vind je hier: (link naar archief)


In september 2011 kwam het bewonersplatform Bottelare voor het eerst samen. Het platform focuste de eerste 2 jaren op

•de mobiliteit in het dorp

•de ruimtelijke ordening

•de trage wegen en

•de communicatie met de inwoners en plaatselijke verenigingen.

Bottelare Dorpskalender 2020

  

Wegens corona maatregelen is de planning van alle activiteiten voor onbepaalde tijd opgeschort.


Wij houden jullie langs deze manier op de hoogte van veranderingen.


Hou het veilig en gezond.


het bestuur