Inspraakmomenten

- Open bewonersbijeenkomst

De prioriteit uit de DORP inZICHT bevraging was de verkeersveiligheid in

het dorp. In maart 2012 organiseerde de groep daarom een open bewonersbijeenkomst rond mobiliteit en verkeersveiligheid in het dorp. De inwoners konden hierover met het schepencollege in debat gaan. De plannen van de heraanleg van de Koningin Astridlaan werden voorgesteld en opmerkingen genoteerd. Op basis van deze bijeenkomst besloot de gemeente om naast de Koningin Astridlaan ook de aanleg van de Stas de Richellelaan te vernieuwen.

 

- Samenkomst met de plaatselijke verenigingen

Bottelare kent een bloeiend verenigingsleven.

Verenigingen groeperen veel inwoners en weten vaak zeer goed wat er in het dorp leeft. Hun input kan waardevol zijn voor het behoud van de leefbaarheid en voor het vergroten van het draagvlak bij bepaalde standpunten.

In april 2013 brachten we de verenigingen samen voor overleg. We stelden het werkjaar voor en polsten naar de verwachtingen. Daarnaast bekeken we op welke punten we konden samenwerken.


- Bewonerscafé

Naast de formele bijeenkomsten met de inwoners en het schepencollege, organiseren we ook bewonerscafĂ©s. Hier kun je terecht om kennis te maken met het bewonersplatform en met andere Bottelarenaren. Een bewonerscafĂ© staat meestal in het teken van een thema, maar er is ook  ruimte voor een gewone babbel.

 

- Gedrukte en digitale communicatie

De inwoners ontvangen regelmatig een nieuwsbrief in de bus over de werking en de activiteiten van het bewonersplatform. Op deze flyer vinden jullie altijd de contactgegevens zodat jullie suggesties kunnen doen.

 

- Tragewegenwandeling

Tijdens de zomervakanties van 2012 en 2013 nodigde het bewonersplatform de inwoners uit voor een wandeling over de trage wegen in het dorp. Op het einde van de wandeling kon iedereen zijn favoriete weg aanduiden. Met de input van de inwoners ging de groep aan de slag om een prioriteitenlijst op te stellen omtrent onderhoud en aanleg van de trage wegen.
Bottelare Dorpskalender 2020

  

Wegens corona maatregelen is de planning van alle activiteiten voor onbepaalde tijd opgeschort.


Wij houden jullie langs deze manier op de hoogte van veranderingen.


Hou het veilig en gezond.


het bestuur