Dossier Opbouw

• Verkeersknelpunten:

Verkeersveiligheid en mobiliteit was als één van de prioriteiten uit de DORP inZICHT

bevraging gekomen. In samenwerking met het oudercomité en de schooldirectie werd een nota over enkele verkeersknelpunten opgemaakt. Ondertussen werden door de gemeentelijke diensten een aantal van die knelpunten aangepakt.


• Alternatieve route voor de rioleringswerken van Aquafin in de omgeving

van de Poelstraat

Aquafin stelde tijdens een infovergadering een nieuw rioleringsnetwerk in de omgeving van de Poelstraat voor. Het bewonersplatform zag in dit voorstel een opportuniteit om het trage wegennetwerk in het dorp te herwaarderen. Door het rioleringstracé op te schuiven en langs de Kolberwegel te laten verlopen kan de dreef in de toekomst worden opgewaardeerd. Het voorstel werd goedgekeurd op het schepencollege. Dit is een mooi voorbeeld van hoe een dossier kan worden gekoppeld aan bv. de herwaardering van trage wegen.


• Ruimtelijke Ordening en het project Molenhoek

Een grootschalig nieuwbouwproject in de Molenhoek riep veel wrevel op in het dorp. Het bewonersplatform besloot om na te denken over de ruimtelijke ordening in Bottelare. In een werkgroep werd nagedacht over een aantal standaarden waaraan nieuwe bouwaanvragen in de toekomst zouden moeten voldoen. De standaarden werden opgeschreven in een nota en doorgestuurd naar het schepencollege.


Bottelare Dorpskalender 2020

  

Wegens corona maatregelen is de planning van alle activiteiten voor onbepaalde tijd opgeschort.


Wij houden jullie langs deze manier op de hoogte van veranderingen.


Hou het veilig en gezond.


het bestuur