Overleg met gemeentebestuur en andere organisaties


- Voorbereiding open bewonersbijeenkomst

 

Naar aanleiding van de eerste open bewonersbijeenkomst van het BPF in maart 2012, had de groep een overleg met de bevoegde schepenen. Tijdens het overleg werd de open bewonersbijeenkomst met als thema mobiliteit voorbereid en werd de rol van de bewonersplatforms in de gemeente besproken.


Bottelare Dorpskalender 2020

  

Wegens corona maatregelen is de planning van alle activiteiten voor onbepaalde tijd opgeschort.


Wij houden jullie langs deze manier op de hoogte van veranderingen.


Hou het veilig en gezond.


het bestuur