• Verkeersknelpunten:

Verkeersveiligheid en mobiliteit was als één van de prioriteiten uit de DORP inZICHT

bevraging gekomen. In samenwerking met het oudercomité en de schooldirectie werd een nota over enkele verkeersknelpunten opgemaakt. Ondertussen werden door de gemeentelijke diensten een aantal van die knelpunten aangepakt.

 

• Alternatieve route voor de rioleringswerken van Aquafin in de omgeving

van de Poelstraat

Aquafin stelde tijdens een infovergadering een nieuw rioleringsnetwerk in de omgeving van de Poelstraat voor. Het bewonersplatform zag in dit voorstel een opportuniteit om het tragewegennetwerk in het dorp te herwaarderen. Door het rioleringstracé op te schuiven en langs de Kolberwegel te laten verlopen, kan de dreef in de toekomst worden opgewaardeerd. Het voorstel werd goedgekeurd op het schepencollege. Dit is een mooi voorbeeld van hoe een dossier kan worden gekoppeld aan bv. de herwaardering van trage wegen.

 

• Ruimtelijke Ordening en het project Molenhoek

Een grootschalig nieuwbouwproject in de Molenhoek riep veel wrevel op in het dorp. Het bewonersplatform boog zich over de ruimtelijke ordening in Bottelare. Een werkgroep kwam tot een aantal standaarden waaraan nieuwe bouwaanvragen in de toekomst zouden moeten voldoen. De standaarden werden opgeschreven in een nota en doorgestuurd naar het schepencollege.


•Verplaatsen verlichtingspaal

Een verlichtingspaal midden op het voetpad in de Koningin Astridlaan creëerde

een gevaarlijke verkeersituatie in het dorp. Op voorstel van het bewonersplatform

en de inwoners werd een verkeersveilige oplossing gerealiseerd.

 

•Heraanleg Stas de Richellelaan en Koningin Astridlaan

Na overleg met het bewonersplatform besloot de gemeente om niet enkel de

Koningin Astridlaan maar ook de Stas de Richellelaan opnieuw aan te leggen.


•In de Poelstraat werd in de bocht ter hoogte van de Bottelaarse vijvers een witte aslijn aangebracht.


•Bij het binnenrijden van de bebouwde kom worden zone 30 grondmarkeringen aangebracht om te herinneren aan de snelheidsbeperking.


•Aansluiting Bottelaarse Vijvers op het Trage Wegen net

Tijdens de aanleg van een collector door Aquafin aan de Bottelaarse Vijvers, heeft het bewonersplatform een voorstel gedaan voor de aanleg van een nieuwe trage weg.

Dit voorstel is positief onthaald door het gemeentebestuur en is gerealiseerd. De gemeente meld tenslotte dat ze het plan hebben om een officiële opening van deze trage weg te organiseren, en wel tijdens de ‘dag van de trage weg’ (weekend van 15 en 16 oktober 2016). Het BPF Bottelare heeft met het project Aansluiting Bottelaarse Vijvers op het Trage Wegen net  de aanzet gegeven om van de vroegere paden rond het bos trage wegen te maken.  Het bestuur heeft van het westelijk deel ervan werk gemaakt, en de zuidelijke kant van het bos is door een maaibeurt veranderd in een prima wandelweg.
Hierbij de volledige beschrijving


Bottelaarse Vijvers project BPF
Realisaties

Bottelare Dorpskalender 2020

  

Wegens corona maatregelen is de planning van alle activiteiten voor onbepaalde tijd opgeschort.


Wij houden jullie langs deze manier op de hoogte van veranderingen.


Hou het veilig en gezond.


het bestuur