Actiepunten


• Verkeer en mobiliteit

Het bewonersplatform werkt verder voorstellen uit voor een verkeersveilige dorpskern zoals de (her)aanleg van voet- en fietspaden, het creëren van een veilige schoolomgeving, het afdwingen van een snelheidsbeperking, het oplossen van parkeerproblemen in de dorpskern, ...

 

• Ruimtelijke ordening en behoud van het landelijke karakter

De groep wil het gemeentelijk patrimonium inventariseren en voorstellen formuleren voor de herbestemming van dit patrimonium. Daarnaast wil het platform samen met de gemeente bekijken op welke manier de verstedelijking van het dorp kan worden tegengegaan.

 

• Communicatie tussen de gemeente en de inwoners

Een blijvende aandacht voor een goede communicatie met de burgers via het BPF,

communicatie tussen het bestuur en het BPF en omgekeerd. Het tijdig betrekken en

informeren van de inwoners en het BPF bij de start van nieuwe initiatieven en

projecten.Bottelare Dorpskalender 2020

  

Wegens corona maatregelen is de planning van alle activiteiten voor onbepaalde tijd opgeschort.


Wij houden jullie langs deze manier op de hoogte van veranderingen.


Hou het veilig en gezond.


het bestuur