Wat is een bewonersplatform

Een bewonersplatform geeft inwoners de kans om mee na te denken over de toekomst van het dorp en acties op te starten in samenwerking met de gemeente. Via deze acties wil het bewonersplatform de leefbaarheid in het dorp versterken en de stem van de inwoners in het gemeentelijk beleid laten klinken.


Het bewonersplatform is

   •structureel: het gemeentebestuur erkent het bewonersplatform als partner bij de

    voorbereiding en uitvoering van beleid dat betrekking heeft op ontwikkelingen in

    Bottelare.

   •Interactief: enerzijds geeft het gemeentebestuur geargumenteerde informatie en

    vraagt het advies en anderzijds formuleert het bewonersplatform advies, beleids- en

    actievoorstellen en werkt het mee aan de uitvoering ervan.

   •Participatief: het stelt zich open voor elke burger die wil meedoen en het gaat uit van

    het belang van een grote betrokkenheid van de inwoners.


Het bewonersplatform zet zich in voor het algemeen belang van de dorpsbewoners.Bottelare Dorpskalender 2020

  

Wegens corona maatregelen is de planning van alle activiteiten voor onbepaalde tijd opgeschort.


Wij houden jullie langs deze manier op de hoogte van veranderingen.


Hou het veilig en gezond.


het bestuur